Pliki do pobrania


Dokumenty dla osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Zgłoszenie świadczeniobiorcy do ubezpieczenia ZUS
Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin do stosowania na okres 2023/2024
Strategia – Narzędzie sprawozdawcze za rok 2023
Uchwała ws. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021 – 2026
Wniosek osłonowy 2024 – wersja edytowalna