Miejski Ośrodek Pomocy SPołecznej

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Zaświadczenia do Programu „Czyste Powietrze”


Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, wymagane dla potrzeb złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska dla mieszkańców miasta Oświęcim wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.


Bliższe informacje w tym zakresie można uzyskać bezpośrednio w dziale Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych MOPS w Oświęcimiu przy ul. Partyzantów 1.

Obsługa stron:

Poniedziałek 1100– 1400

Wtorek 1200 – 1700

Środa – DZIEŃ WEWNĘTRZNY

Czwartek 1100– 1400

Piątek 700– 1100

Kontakt CZYSTE POWIETRZE:

tel. 033/844 71 91 do 92