DZIAŁY I TELEFONY

Poniżej znajdziesz nasze działy i formy kontaktu z nimi


Sekretariat

SYLWIA ZAJĄC – mops.biuro@mops-oswiecim.pl

33 847 90 00

33 847 90 01


Dział Finansowo – Księgowy

Dział Kadr i Administracji

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych

Radca Prawny / Główny Specjalista ds. Prawno-Administracyjnych

Inspektor Ochrony Danych

Dział Pomocy Środowiskowej

Sekcja Specjalistycznej Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej

Schronisko dla osób bezdomnych w Oświecimiu

Dom Socjalny