Miejski Ośrodek Pomocy SPołecznej

OPIEKUN TYMCZASOWY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OPIEKUNÓW TYMCZASOWYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przypomina o obowiązku przekazywania informacji o każdorazowej zmianie sytuacji rodzinnej, majątkowej oraz dochodowej. W szczególności uprasza się, aby osoby pełniące funkcję opiekuna tymczasowego dla małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, poinformowali o planowanym powrocie do Ukrainy:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, ul. Sobieskiego 15B,
    Nr tel. 033/847 90 00, 033/847 90 01.
  • Sąd Rejonowy w Oświęcimiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Jagiełły 3,
    Nr tel. 33/847 55 05,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Oświęcimiu, ul. Fryderyka Chopina 13,
    Nr tel. 22/560 16 00,