Miejski Ośrodek Pomocy SPołecznej

Zamówienia publiczne

22.01.2024

AKTUALIZACJA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

17.01.2024

Usługi porządkowe w pomieszczeniach i wiatrołapie Ogrzewalni miejskiej  w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 139 oraz usługi higieniczno – dezynfekcyjne w stosunku do osób bezdomnych w Ogrzewalni miejskiej, bezdomnych ulicznych i przyjmowanych do Schroniska dla osób bezdomnych w Oświęcimiu przy ulicy Dąbrowskiego 139.