Miejski Ośrodek Pomocy SPołecznej

Świadczenie pieniężne 40 zł

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy


Świadczenie pieniężne za zapewnienie na terenie miasta Oświęcim zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (SP 40 zł) realizuje Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych MOPS w Oświęcimiu


Bliższe informacje w tym zakresie można uzyskać bezpośrednio w dziale Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych MOPS w Oświęcimiu przy ul. Partyzantów 1.

Obsługa stron:

Poniedziałek 1100– 1400

Wtorek 1200 – 1700

Środa – DZIEŃ WEWNĘTRZNY

Czwartek 1100– 1400

Piątek 700– 1100

Kontakt ŚWIADCZENIE PIENIEŻNE 40 zł:

tel. 033/844 71 91 do 92