Miejski Ośrodek Pomocy SPołecznej

Zamówienia publiczne

17.01.2024

AKTUALIZACJA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

17.01.2024

Miasto Oświęcim -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi porządkowe w pomieszczeniach i wiatrołapie Ogrzewalni miejskiej  w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 139 oraz usługi higieniczno-dezynfekcyjne w stosunku do osób bezdomnych w Ogrzewalni miejskiej, bezdomnych ulicznych  i przyjmowanych do Schroniska dla osób bezdomnych w Oświęcimiu przy ulicy Dąbrowskiego 139.