Dotacje


rok 2024

Informacja o otrzymaniu dotacji na działalność MOPS w Oświęcimiu

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

rok 2023

Dotacja na realizację zadań z pomocy społecznej w 2023 r.
Dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych w 2023 r.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym – aktualizacja
Posiłek w szkole i w domu w 2023 r. – aktualizacja
Informacja o otrzymaniu dotacji na działalność MOPS w Oświęcimiu w 2023 r.
Dotacja na realizację FA, Za życiem, św. dla opiekuna w 2023 r.

rok 2022

Informacja o dotacji na realizację zadań z pomocy społecznej w 2022 r.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym II – aktualizacja
Dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych w 2022 r.
Posiłek w szkole i w domu – aktualizacja
Informacja o otrzymaniu dotacji na działalność MOPS w Oświęcimiu w 2022 r.
Informacja o dotacji FA, Za życiem, itd.

rok 2021

Program asystent rodziny na rok 2021
Posiłek w szkole i w domu na stronę internetową IV – zaktualizowana

rok 2020

Informacja o otrzymaniu dotacji na działalność MOPS w Oświęcimiu za 2020

rok 2019

Informacja o otrzymaniu dotacji na działalność MOPS w Oświęcimiu za 2019
Dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych w 2019 r