Akcja „Zima 2023/2024”

W związku z akcją „Zima 2023/2024” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przygotował się do realizacji działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i poprawę sytuacji osób bezdomnych w mieście:

  1. Schronisko dla osób bezdomnych Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139:

Schronisko przygotowane jest do objęcia osób bezdomnych schronieniem i kompleksowym wsparciem, poprzez prowadzenie działań ukierunkowanych na wzrost motywacji do zmiany sposobu życia. Schronisko zabezpiecza 40 miejsc dla bezdomnych mężczyzn. W Schronisku mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby posiadające ostatni stały meldunek na terenie miasta Oświęcim. Miejsce w Schronisku przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora MOPS w Oświęcimiu.

  1. Ogrzewalnia miejska Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139:

Przy Schronisku dla osób bezdomnych funkcjonuje Ogrzewalnia miejska, w której mogą przebywać osoby bezdomne, także pozostające pod wpływem alkoholu. Ogrzewalnia czynna jest w godzinach 17.00 – 8.00, a od miesiąca listopada dodatkowo jest czynna od 12.00 do 13.00, co umożliwia osobom bezdomnym zagrzanie się i spożycie ciepłych napojów. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, wynikającego z niesprzyjających warunków pogodowych, przyjmowane są do Ogrzewalni miejskiej osoby bezdomnej spoza miasta – pobyt krótkoterminowy, interwencyjny.

  1. Łaźnia miejska Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139:

Przy Schronisku dla osób bezdomnych funkcjonuje Łaźnia miejska, z której mogą korzystać osoby bezdomne, ale także mieszkańcy miasta, którzy w swoich zasobach nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia sanitarnego. W ramach usług świadczonych przez Łaźnię osoba bezdomna może skorzystać z kąpieli, dezynfekcji, dezynsekcji, wymiany odzieży, czy też wyprania odzieży w udostępnionej w tym celu pralki.

  1. Odzież zimowa:

Osoby bezdomne, przebywające w Schronisku dla osób bezdomnych pozyskują odzież sezonową, w tym zimową na rzecz osób bezdomnych, a także ubogich mieszkańców miasta, w ramach darów przekazywanych przez mieszkańców, zbiórek organizowanych przez organizacje i instytucje z terenu miasta, która dystrybuowana jest pośród osób potrzebujących, w miarę rozeznanych potrzeb i możliwości.

Kontakt:

Schronisko dla osób bezdomnych

ul. Dąbrowskiego 139

32 – 600 Oświęcim

tel. (033) 842 03 65

e-mail noclegownia@oswiecim.biz

NIE IGNORUJ – REAGUJ!

W związku z okresem zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zwraca się z prośbą o reagowanie w każdej sytuacji, gdy dostrzegacie Państwo osobę wyziębioną, leżącą, nie reagującą na warunki atmosferyczne, także osobę po spożyciu alkoholu. Zawiadomienie służb porządkowych (Straż Miejska, Policja) nie zajmuje wiele czasu, a może pozwolić na uratowanie życia ludzkiego. Bądźmy odpowiedzialni i reagujmy!

NIE WYRZUCAJ – PODARUJ!

Czas zimowy jest szczególnie trudny dla osób wymagających wsparcia. Niewiele trzeba, by pomóc drugiemu człowiekowi. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu wspiera osoby bezdomne przebywające w Schronisku dla osób bezdomnych, Ogrzewalni miejskiej, ale również osoby bezdomne uliczne, które szukają schronienia w pustostanach, bunkrach, altanach działkowych itp. Jednym z ważnych elementów, decydującym o przetrwaniu zimy, jest odzież dostosowana do panujących warunków atmosferycznych. Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem – robiąc porządki w domu, nie wyrzucajcie Państwo odzieży, tylko przekażcie potrzebującym. Odzież (kurtki, swetry, bluzy, spodnie, koszulki, kalesony, czapki, rękawiczki, obuwie itp.) możecie Państwo przywieźć do Schroniska dla osób bezdomnych w Oświęcimiu przy ulicy Dąbrowskiego 139 w godzinach od 7.00 do 22.00. Bądźmy odpowiedzialni – razem możemy więcej!