Miejski Ośrodek Pomocy SPołecznej

Zamówienia publiczne

27.06.2024

AKTUALIZACJA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.06.2024

Miasto Oświęcim- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest przeprowadzenie instruktażu zawodowego dla 8 osób wraz z praktycznymi warsztatami w zakresie nauki wykonywania podstawowych prac remontowo-budowlanych