Dodatek Osłonowy – aktualny wzór

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że w dniu 18 stycznia 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, którym został ustalony aktualny wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Szczegóły dotyczące ww. wsparcia dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w zakładce Rodzaje wsparcia podzakładka Dodatek Osłonowy.