Zmieniony formularz wniosku o świadczenie pieniężne 40 zł

Zmieniony formularz wniosku o świadczenie pieniężne 40 zł

Zmieniony formularz wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Z dniem 2 marca 2024r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2024r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku…

Projekt „Małopolskie Centra Usług Społecznych”

Projekt „Małopolskie Centra Usług Społecznych”

W grudniu 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przygotował i złożył ofertę współpracy w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego na partnerów z sektora finansów publicznych do realizacji projektu pn. „Małopolskie centra usług społecznych”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i…

Dodatek Osłonowy – aktualny wzór

Dodatek Osłonowy – aktualny wzór

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że w dniu 18 stycznia 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, którym został ustalony aktualny wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Szczegóły dotyczące ww. wsparcia dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w zakładce Rodzaje wsparcia podzakładka Dodatek Osłonowy.

Dodatek Osłonowy

Dodatek Osłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że od stycznia 2024 r. realizuje Dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 759 ze zm.). Dodatek osłonowy przysługuje: 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art….

Akcja „Zima 2023/2024”

Akcja „Zima 2023/2024”

W związku z akcją „Zima 2023/2024” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przygotował się do realizacji działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i poprawę sytuacji osób bezdomnych w mieście: Schronisko przygotowane jest do objęcia osób bezdomnych schronieniem i kompleksowym wsparciem, poprzez prowadzenie działań ukierunkowanych na wzrost motywacji do zmiany sposobu życia. Schronisko zabezpiecza 40 miejsc dla…

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБИВАЮТЬ З УКРАЇНИ ТА ЗАРАЗ ПРОЖИВУЮТЬ В ОСВІЙЦИМІ
|

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБИВАЮТЬ З УКРАЇНИ ТА ЗАРАЗ ПРОЖИВУЮТЬ В ОСВІЙЦИМІ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБИВАЮТЬ З УКРАЇНИ ТА ЗАРАЗ ПРОЖИВУЮТЬ В ОСВІЙЦИМІ

SOLIDARNI Z UKRAINĄ
|

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

SOLIDARNI Z UKRAINĄ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przekazuje poniżej informacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. BAZA NOCLEGOWA Urząd Miasta Oświęcim we współpracy ze starostą oświęcimskim Andrzejem Skrzypińskim stworzył BAZĘ NOCLEGOWĄ do której mieszkańcy Oświęcimia i właściciele obiektów noclegowych mogą zgłaszać swoje miejsca, które chcą udostępnić.Każdy, kto dysponuje lokalem nadającym się do zamieszkania i chce przyjąć…