Lokalny Program Osłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że uchwałą Nr LXV/1030/23 z dnia 30 sierpnia 2023 roku Rada Miasta Oświęcim przyjęła lokalny programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla najuboższych mieszkańców miasta Oświęcim, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych.

         Ww. Program został przyjęty na okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 marca 2026 r., a jego celem jest wsparcie najuboższych mieszkańców miasta Oświęcim, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych.

         Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, który zgodnie z Programem co do zasady przyjmuje wnioski wraz z wymaganą dokumentacją:

– za kwartał A (od października do grudnia danego roku) w danym okresie grzewczym w terminie od dnia 1 do 31 października roku, w którym rozpoczyna się ten okres grzewczy,

– za kwartał B (od stycznia do marca danego roku) w danym okresie grzewczym w terminie od dnia 2 do 31 stycznia roku, w którym kończy się ten okres grzewczy.

       Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia, w tym wzory wniosków i oświadczeń, które należy złożyć do Ośrodka w celu przyznania wsparcia stanowią załącznik do ww. uchwały dostępnej pod linkiem.

Akcja „Zima 2023/2024”

W związku z akcją „Zima 2023/2024” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przygotował się do realizacji działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i poprawę sytuacji osób bezdomnych w mieście:

  1. Schronisko dla osób bezdomnych Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139:

Schronisko przygotowane jest do objęcia osób bezdomnych schronieniem i kompleksowym wsparciem, poprzez prowadzenie działań ukierunkowanych na wzrost motywacji do zmiany sposobu życia. Schronisko zabezpiecza 40 miejsc dla bezdomnych mężczyzn. W Schronisku mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby posiadające ostatni stały meldunek na terenie miasta Oświęcim. Miejsce w Schronisku przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora MOPS w Oświęcimiu.

  1. Ogrzewalnia miejska Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139:

Przy Schronisku dla osób bezdomnych funkcjonuje Ogrzewalnia miejska, w której mogą przebywać osoby bezdomne, także pozostające pod wpływem alkoholu. Ogrzewalnia czynna jest w godzinach 17.00 – 8.00, a od miesiąca listopada dodatkowo jest czynna od 12.00 do 13.00, co umożliwia osobom bezdomnym zagrzanie się i spożycie ciepłych napojów. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, wynikającego z niesprzyjających warunków pogodowych, przyjmowane są do Ogrzewalni miejskiej osoby bezdomnej spoza miasta – pobyt krótkoterminowy, interwencyjny.

  1. Łaźnia miejska Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139:

Przy Schronisku dla osób bezdomnych funkcjonuje Łaźnia miejska, z której mogą korzystać osoby bezdomne, ale także mieszkańcy miasta, którzy w swoich zasobach nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia sanitarnego. W ramach usług świadczonych przez Łaźnię osoba bezdomna może skorzystać z kąpieli, dezynfekcji, dezynsekcji, wymiany odzieży, czy też wyprania odzieży w udostępnionej w tym celu pralki.

  1. Odzież zimowa:

Osoby bezdomne, przebywające w Schronisku dla osób bezdomnych pozyskują odzież sezonową, w tym zimową na rzecz osób bezdomnych, a także ubogich mieszkańców miasta, w ramach darów przekazywanych przez mieszkańców, zbiórek organizowanych przez organizacje i instytucje z terenu miasta, która dystrybuowana jest pośród osób potrzebujących, w miarę rozeznanych potrzeb i możliwości.

Kontakt:

Schronisko dla osób bezdomnych

ul. Dąbrowskiego 139

32 – 600 Oświęcim

tel. (033) 842 03 65

e-mail noclegownia@oswiecim.biz

NIE IGNORUJ – REAGUJ!

W związku z okresem zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zwraca się z prośbą o reagowanie w każdej sytuacji, gdy dostrzegacie Państwo osobę wyziębioną, leżącą, nie reagującą na warunki atmosferyczne, także osobę po spożyciu alkoholu. Zawiadomienie służb porządkowych (Straż Miejska, Policja) nie zajmuje wiele czasu, a może pozwolić na uratowanie życia ludzkiego. Bądźmy odpowiedzialni i reagujmy!

NIE WYRZUCAJ – PODARUJ!

Czas zimowy jest szczególnie trudny dla osób wymagających wsparcia. Niewiele trzeba, by pomóc drugiemu człowiekowi. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu wspiera osoby bezdomne przebywające w Schronisku dla osób bezdomnych, Ogrzewalni miejskiej, ale również osoby bezdomne uliczne, które szukają schronienia w pustostanach, bunkrach, altanach działkowych itp. Jednym z ważnych elementów, decydującym o przetrwaniu zimy, jest odzież dostosowana do panujących warunków atmosferycznych. Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem – robiąc porządki w domu, nie wyrzucajcie Państwo odzieży, tylko przekażcie potrzebującym. Odzież (kurtki, swetry, bluzy, spodnie, koszulki, kalesony, czapki, rękawiczki, obuwie itp.) możecie Państwo przywieźć do Schroniska dla osób bezdomnych w Oświęcimiu przy ulicy Dąbrowskiego 139 w godzinach od 7.00 do 22.00. Bądźmy odpowiedzialni – razem możemy więcej!