• OGŁOSZENIE

Miasto Oświęcim- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest przeprowadzenie instruktażu zawodowego dla 9 osób wraz z praktycznymi warsztatami w zakresie nauki wykonywania podstawowych prac remontowo-budowlanych.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Załącznik nr 3 - oświadczenie o niekaralności

Klauzula RODO

Informacja o wyborze najlepszej oferty - instruktaż zawodowy

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi opieki i nadzoru prowadzone w Domu Socjalnym w Oświęcimiu przy ul. St. Leszczyńskiej 2.

Zaproszenie do złożenia oferty
 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi w zakresie „Przygotowywania i wydawania gorących posiłków klientom MOPS w Oświęcimiu w 2022 roku w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2a - menu dla dorosłych

Załącznik nr 2 - menu dla osób dorosłych

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - pełnomocnictwo

Załącznik nr 5 - plan żywieniowy dzieci

Załącznik nr 6 - plan żywieniowy - osoby dorosłe

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2023

OGŁOSZENIE

Miasto Oświęcim - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi polegające na:

1. Prowadzeniu indywidualnych konsultacji dla osób borykających się z problemem uzależnienia, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od alkoholu - do 30 godzin zegarowych realizowanych w czasie trwania umowy.
2. Przygotowaniu i wygłoszeniu wykładów profilaktycznych z elementami warsztatu (tematyka profilaktyka uzależnień od alkoholu, innych środków psychoaktywnych, leków, budowanie strategii radzenia sobie w sytuacji kryzysu). Każdy wykład trwający po 2 godziny edukacyjne skierowany do osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego (osoby dorosłe) – do 6 wykładów w czasie trwania umowy.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2- zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Załącznik nr 3 - oświadczenie o niekaralności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

OGŁOSZENIE

Miasto Oświęcim - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi polegające na:

1. Prowadzeniu indywidualnych konsultacji dla osób borykających się z problemem uzależnienia, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od alkoholu - do 30 godzin zegarowych realizowanych w czasie trwania umowy.
2. Przygotowaniu i wygłoszeniu wykładów profilaktycznych z elementami warsztatu (tematyka profilaktyka uzależnień od alkoholu, innych środków psychoaktywnych, leków, budowanie strategii radzenia sobie w sytuacji kryzysu). Każdy wykład trwający po 2 godziny edukacyjne skierowany do osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego (osoby dorosłe) – 6 wykładów w czasie trwania umowy.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2- zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Załącznik nr 3- oświadczenie o niekaralności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest wymiana kotła gazowego wraz z przyległą instalacją gazową w Schronisku dla osób bezdomnych w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 139.


Zaproszenie
Oferta wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Projekt
Przedmiar


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest wymiana kotła gazowego wraz z przyległą instalacją gazową w Schronisku dla osób bezdomnych w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 139.

Zaproszenie

Oferta wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

Projekt

Przedmiar


 

Miasto Oświęcim- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest przeprowadzenie instruktażu zawodowego dla 9 osób wraz z praktycznymi warsztatami w zakresie nauki wykonywania podstawowych prac remontowo-budowlanych.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Załącznik nr 3- oświadczenie o niekaralności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty