Akcja "Zima 2017/2018"

W związku z akcją „Zima 2017/2018” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przygotował się do realizacji działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i poprawę sytuacji osób bezdomnych w mieście:


1. Schronisko dla osób bezdomnych Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139:
Schronisko przygotowane jest do objęcia osób bezdomnych schronieniem i kompleksowym wsparciem, poprzez prowadzenie działań ukierunkowanych na wzrost motywacji do zmiany sposobu życia. Schronisko zabezpiecza 40 miejsc dla bezdomnych mężczyzn, a w wyjątkowych sytuacjach ma możliwość uruchomienia dodatkowych 5 miejsc w formie dostawek. Uwaga – w Schronisku mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby posiadające ostatni stały meldunek na terenie miasta Oświęcim. Miejsce w Schronisku przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora MOPS w Oświęcimiu.
2. Ogrzewalnia miejska Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139:
Przy Schronisku dla osób bezdomnych funkcjonuje Ogrzewalnia miejska, w której mogą przebywać osoby bezdomne, także pozostające pod wpływem alkoholu. Ogrzewalnia czynna jest w godzinach 17.00 – 8.00, a od miesiąca listopada dodatkowo jest czynna od 12.00 do 13.00, co umożliwia osobom bezdomnym zagrzanie się i spożycie ciepłych napojów. Ogrzewalnia dostępna jest dla mieszkańców miasta Oświęcim, jednakże w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, wynikającego z niesprzyjających warunków pogodowych, przyjmowane są osoby spoza miasta na jedną noc.
3. Łaźnia miejska Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139:
Przy Schronisku dla osób bezdomnych funkcjonuje Łaźnia miejska, z której mogą korzystać osoby bezdomne, ale także mieszkańcy miasta, którzy w swoich zasobach nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia sanitarnego. W ramach usług świadczonych przez Łaźnię osoba bezdomna może skorzystać z kąpieli, dezynfekcji, dezynsekcji, wymiany odzieży, czy też wyprania odzieży w udostępnionej w tym celu pralki.
4. Odzież zimowa:
Osoby bezdomne, przebywające w Schronisku dla osób bezdomnych pozyskują odzież sezonową, w tym zimową na rzecz osób bezdomnych, a także ubogich mieszkańców miasta, w ramach darów przekazywanych przez mieszkańców, zbiórek organizowanych w szkołach, czy też przez Straż Miejską, która dystrubuowana jest pośród osób potrzebujących, w miarę rozeznanych potrzeb i możliwości.

NIE IGNORUJ – REAGUJ!
W związku z okresem zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zwraca się z prośbą o reagowanie w każdej sytuacji, gdy dostrzegacie Państwo osobę wyziębioną, leżącą, nie reagującą na warunki atmosferyczne, także osobę po spożyciu alkoholu. Zawiadomienie służb porządkowych (Straż Miejska, Policja) nie zajmuje wiele czasu, a może pozwolić na uratowanie życia ludzkiego. Bądźmy odpowiedzialni i reagujmy!

NIE WYRZUCAJ – PODARUJ!
Czas zimowy jest szczególnie trudny dla osób wymagających wsparcia. Często wspieramy schroniska dla zwierząt, nie zastanawiamy się jednak nad placówkami dla bezdomnych ludzi. Niewiele trzeba, by pomóc drugiemu człowiekowi. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu wspiera osoby bezdomne przebywające w Schronisku dla osób bezdomnych, Ogrzewalni miejskiej, ale również osoby bezdomne uliczne, które szukają schronienia w pustostanach, bunkrach, altanach działkowych itp. Jednym z ważnych elementów, decydującym o przetrwaniu zimy, jest odzież dostosowana do panujących warunków atmosferycznych. Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem – robiąc świąteczne porządki, nie wyrzucajcie Państwo odzieży, tylko przekażcie potrzebującym. Odzież (kurtki, swetry, bluzy, spodnie, koszulki, kalesony, czapki, rękawiczki, obuwie itp.) możecie Państwo przywieźć do Schroniska dla osób bezdomnych w Oświęcimiu przy ulicy Dąbrowskiego 139 w godzinach od 7.00 do 22.00. My, zawodowi pomagacze, wierzymy, że każdy ma serce na właściwym miejscu i los innych nie jest nam obojętny. Bądźmy odpowiedzialni - razem możemy więcej!