lipsk


W dniach 14 - 20 kwietnia 2013 roku przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i instytucji rynku pracy uczestniczyli w projekcie "Asysta rodzinna - doświadczenia w zakresie pomocy rodzinie w Niemczech". Poniżej przedstawiamy artykuł oraz prezentację dotyczące tego wydarzenia.

Artykuł dotyczący wizyty w Lipsku.