W okresie od 21.02 - 16.04.2014r. uczniowie klasy IA Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Oświęcimiu realizowali projekt socjalny pn. "Razem możemy wiele". Projekt był prowadzony we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach szkolenia zawodowego w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny przez Panią Iwonę Wdowiak - Fyda.

Celem projektu była integracja zespołu klasowego poprzez edukację społeczną, promocję działań na rzecz bezdomnych zwierząt, jak również promocja placówki edukacyjnej. Wdrożone w projekcie działania służyły popularyzacji idei wzajemnej akceptacji, tolerancji, empatii, współpracy oraz pomocniczości. W ramach projektu odbyło się spotkanie z Przewodnikiem psa ratowniczego, warsztaty integracyjne z pedagogiem, szkolenie z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, jak również prelekcja Inspektora OTOZ Animals. Działania projektowe zintegrowały nie tylko zespół klasowy, ale także środowisko szkolne i cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko uczniów, ale i grona pedagogicznego. Ponadto młodzież będąca beneficjentem projektu przygotowała i przeprowadziła zbiórkę na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu w którą włączyło się środowisko szkolne oraz rodziny uczniów. Młodzież przekazała Schronisku budę dla psa, która zostala własnoręcznie przez nich zbudowana, przy wsparciu i nieocenionej pomocy czuwającego nad "dziełem" nauczyciela - Pana Janusza Wąsik.