Oświęcim, dn. 17.01.2022r.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 roku można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę RKO. Rodzinny kapitał opiekuńczy to rozwiązanie zaproponowane przez rząd w programie Polski Ład. Jest nowym świadczeniem na drugie i każde kolejne dziecko dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. miesięcy do 35. miesiąca życia
W ramach RKO rodzice małych dzieci otrzymają maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.
Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać online – za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Czas złożenia elektronicznego wniosku to średnio 12 minut. W sieci dokument można złożyć całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Osoby, które nie mogą elektronicznie wnioskować o świadczenie z RKO albo mają z tym problemy, mogą to zrobić w placówce ZUS w godzinach jej urzędowania
ZUS ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku od dnia jego złożenia wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.


 

Oświęcim, dn. 17.01.2022r.

Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500 plus przez ZUS


Od stycznia 2022 r. obsługę programu "Rodzina 500 plus" zaczął przejmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, czyli do 31 maja 2022 roku. Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy - od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r. Od stycznia ZUS przyjmuje wnioski jedynie na nowo narodzone dzieci.
Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko mają 3 miesiące na złożenie wniosku o środki z programu „Rodzina 500 plus”. Jeżeli zrobią to w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin otrzymają świadczenie z wyrównaniem.  
W nieco innej sytuacją są rodzice, którzy już pobierają środki z programu 500 plus. Takie osoby nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku do ZUS. Jeżeli chcą otrzymywać środki w kolejnym okresie świadczeniowym – od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku - mogą złożyć taki wniosek do ZUS od 1 lutego. Wcześniej nie będzie takiej możliwości.
Natomiast rodzic, który składa wniosek na nowonarodzone dziecko w lutym 2022 r. może złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2022 r. i na okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia 2022 roku można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego - pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.
W przypadki, gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 500 plus rodzice otrzymają powiadomienie na maila lub sms.   


 

Oświęcim, dn. 11.10.2021r.

INFORMACJA


W związku z postępami robót drogowych ulicy Sobieskiego, Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że od dnia 12.10.2021r. przestanie być dostępne dodatkowe tymczasowe wejście do budynku Ośrodka przez klatkę schodową numer 11, - z drugiej strony budynku, tj. od strony ul. Rydla.


 

Oświęcim, dn. 16.09.2021r.

INFORMACJA

W związku z robotami drogowymi ulicy Sobieskiego Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że udostępniono dodatkowo tymczasowe wejście do budynku Ośrodka przez klatkę schodową numer 11, - z drugiej strony budynku, tj. od strony ul. Rydla.


 

KAMPANIA INFORMACYJNA NT. PRACY SEZONOWEJ W UE

Trwa kampania informacyjna nt. pracy sezonowej, którą organizuje Europejski Urząd ds. Pracy. Będzie ona trwała do października 2021 r.
Każdego roku do 850 tys. obywateli Unii Europejskiej podejmuje pracę sezonową w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za granicą mają dostęp do szerokiego zestawu praw. Tymczasowy charakter ich pracy, powoduje, że są bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy. Pandemia COVID-19 pogorszyła sytuację i warunki pracowników sezonowych i naraziła ich na zwiększone ryzyko dla zdrowia.
Aby podnieść świadomość pracowników sezonowych i zatrudniających ich pracodawców na temat istniejących praw, obowiązków i usług doradczych, Europejski Urząd ds. Pracy we współpracy z Komisją Europejską, państwami członkowskimi, sieciami unijnymi działającymi w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz partnerami społecznymi rozpoczął kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE.

eures sezonal 08 2021

Pomaganie osobom poszukującym pracy w znalezieniu uczciwej pracy sezonowej to specjalność sieci EURES. Poprzez kampanię prowadzoną w Polsce chcemy przekazać pracownikom sezonowym, że mają oni prawo do sprawiedliwych warunków pracy, gdy pracują w innym kraju oraz że mogą zwrócić się do różnych instytucji, sieci unijnych czy partnerów społecznych o pomoc, informacje i oferty pracy sezonowej w UE.
Celem kampanii w Polsce jest:

  • promowanie wśród pracowników sezonowych szukających pracy na terenie UE wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
  • dostarczanie informacji z zakresu poszukiwania bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE oraz
  • zachęcenie do skorzystania z usług sieci EURES jako źródła bezpiecznej pracy oraz przydatnych informacji z zakresu warunków pracy w państwach członkowskich UE.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://eures.praca.gov.pl gdzie w zakładce PRAWA PRZEZ CAŁY ROK, publikowane będą różnego rodzaju informacje w ramach kampanii, w tym informacje o wydarzeniach realizowanych przez urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy na terenie kraju.
Zapraszamy do obejrzenia video nt. pracy sezonowej


 

flaga

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ponownie informuje, że w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 nadal prowadzi nabór osób zainteresowanych świadczeniem usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać osoba, która:
- posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
- posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu);
- została wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Osoby, które spełniają powyższe wymagania, zainteresowane nawiązaniem współpracy jako Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej proszone są o zgłaszanie swoich ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ul. Sobieskiego 15b.

Opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021 realizowany jest przez gminę Miasto Oświęcim (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu), która na jego realizację otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 111.749,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć i 00/100). Przedmiotowy Program realizowany będzie do 31 grudnia 2021 r. i ma na celu zapewnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, adresowanej do potrzebujących tego rodzaju usługi osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równorzędne do wyżej wymienionych.

Pozostałe informacje dot. realizacji Programu dostępne są pod linkiem: http://www.mops-oswiecim.pl/index.php/poz-menu-aktualnosci


 

PCPRPokazSile


 

flaga

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 nadal prowadzi nabór osób zainteresowanych świadczeniem usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.


Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać osoba, która:
- posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
- posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu);
- została wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.


Osoby, które spełniają powyższe wymagania, zainteresowane nawiązaniem współpracy jako Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej proszone są o zgłaszanie swoich ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ul. Sobieskiego 15b.


Opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021 realizowany jest przez gminę Miasto Oświęcim (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu), która na jego realizację otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 111.749,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć i 00/100). Przedmiotowy Program realizowany będzie do 31 grudnia 2021 r. i ma na celu zapewnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, adresowanej do potrzebujących tego rodzaju usługi osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równorzędne do wyżej wymienionych.
Pozostałe informacje dot. realizacji Programu dostępne są pod linkiem: http://www.mops-oswiecim.pl/index.php/poz-menu-aktualnosci


 

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, informuje iż na terenie naszej siedziby tj. przy ul. Jana III Sobieskiego 15B oraz w budynku przy ul. Partyzantów 1 w Oświęcimiu umieściliśmy ogólnodostępny Punkt Pomocy Okresowej.
Punkt Pomocy Okresowej to szafka,w której znajdują się produkty menstruacyjne. Każda osoba potrzebująca może anonimowo i bezpłatnie zaopatrzyć się w niezbędne produkty higieniczne (podpaski, tampony), a każda osoba, która chce pomóc, może coś w niej zostawić. Każda szafka będzie na bieżąco zaopatrywana w środki higieniczne (więcej informacji).


 

flaga

 

INFORMACJA

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej


Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że gmina Miasto Oświęcim otrzymała ze środków Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie do realizacji opracowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021, w kwocie 111.749,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć i 00/100).

LogoAsystent

 

Przedmiotowy Program będzie realizowany przez gminę Miasto Oświęcim do 31 grudnia 2021 r. i ma na celu zapewnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, adresowanej do potrzebujących tego rodzaju usługi osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równorzędne do wyżej wymienionych.

W związku z powyższym od czerwca 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu prowadził nabór osób świadczących usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, którym może zostać osoba:
- posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
- posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu);
- wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Osoby, które spełniają powyższe wymagania, zainteresowane nawiązaniem współpracy jako Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej proszone są o zgłaszanie swoich ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ul. Sobieskiego 15b.

Ponadto, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przyjmowane są zgłoszenia uprawnionych osób niepełnosprawnych, które zainteresowane są korzystaniem z usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Zgłoszenia będą przyjmowane na podstawie wypełnionej Karty zgłoszenia do Programu dostępnej na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w zakładce „Pliki do pobrania” oraz pod wskazanym linkiem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej zapewnia pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających stosowne orzeczenie, które wymagają pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również m.in. zwiększenie wsparcia świadczonego przez Asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE), ograniczenie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, a także umożliwienie im uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:
wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe, itp.);
zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
załatwieniu spraw urzędowych;
nawiązaniu kontaktu (współpracy) z różnego rodzaju organizacjami;
korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Program przewiduje, że jego uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, a limit godzin usług Asystenta przypadających na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. W przypadku osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice (lub osoby spokrewnione) pobierają świadczenie pielęgnacyjne limit wynosi 30 godzin miesięcznie. Ponadto, usługi Asystenta mogą być realizowane przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, a wynagrodzenie za realizację usług Asystenta nie może przekroczyć 40 zł brutto za godzinę pracy.


 

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu organizuje szkolenia zawodowe w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (VI)", z którego mogą skorzystać osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, w tym: osoby z kategorii NEET, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Link do strony organizatora.


 

INFORMACJA

Dyrekcja Zespołu Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie organizuje w dniu 12.06.2021r. spotkanie w formie zdalnej dla rodziców i dzieci z niepełnosprawnością wzrokową.

Link do strony organizatora.