OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświecimiu informuje o ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia pn. "Wykonanie klimatyzacji pomieszczenia biurowego w budynku administrowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 43 zadanie 529MOPS/2015/G"

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia.

Rysunek poglądowy.

Informacja o terminie podania informacji o wyborze wykonawcy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje o ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia pn. "Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przy ul. Sobieskiego 15B zadanie 530/MOPS/2015/G"

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia.

Rysunek poglądowy.

Zmiana ilości punktów przyporządkowanych do poszczególnych kryteriów pozacenowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w oparciu o art.29 ust.1 i ust.2 oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz.U. z 2015r., poz.332) poszukuje rodzin do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje o ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia pn. "Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przy ul. Sobieskiego 15B zadanie 530/MOPS/2015/G"

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia.

Oferta wykonawcy.

Rysunek poglądowy.

Dodatkowe informacje do ogłoszenia.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych bądź kuratorów dla osób ubezwłasnowolnionych.