OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej.

Ogłoszenie

Kwestionariusz osoby ubiegającej się

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że na terenie miasta Oświęcim obowiązuje przyjęty uchwałą Nr LII/1007/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. lokalny program pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla najuboższych mieszkańców miasta Oświęcim, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych, takich jak: ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

OGŁOSZENIE


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że z dniem 1 października b.r. zaczyna obowiązywać przyjęty uchwałą Nr LII/1007/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. lokalny program pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla najuboższych mieszkańców miasta Oświęcim, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych, takich jak: ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

OGŁOSZENIE

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej:
„CO WYBRAĆ? STOWARZYSZENIE, FUNDACJĘ, CZY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ?”