Deklaracja dostępności serwisu mops-oswiecim.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mops-oswiecim.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego mops-oswiecim.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-12-07

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Oświęcimiu informacje, w postaci odnośników do innych stron www, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Wojciech Knurowski, telefon 33 844 73 92, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, ul. Jana III Sobieskiego 15B, 32-600 Oświęcim.
Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Jana III Sobieskiego. Do wejścia prowadzą schody, przy których nie znajduje się podjazd dla wózków oraz dzwonek opisany alfabetem Braille’a, umożliwiający w razie potrzeby przywołanie pracownika.
Po lewej stronie za drzwiami wejściowymi znajduje się tablica tyflograficzna dla osób niewidomych i niedowidzących przedstawiająca rozkład pomieszczeń w budynku.
Sekretariat znajduje się po lewej stronie stronie od wejścia.
Wszystkie pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze. Do części korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
Ośrodek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych, ul. Partyzantów 1, 32-600 Oświęcim.
Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Partyzantów. Do wejścia prowadzą schody, przy których nie znajduje się podjazd dla wózków.
Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek opisany alfabetem Braille’a, umożliwiający w razie potrzeby wezwanie pracownika.
Wszystkie pomieszczenia biurowe znajdują się na wysokim parterze, do którego prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – Dom Socjalny, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 2, 32-600 Oświęcim.
Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Leszczyńskiej.
Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek opisany alfabetem Braille’a, umożliwiający w razie potrzeby wezwanie pracownika.
Wszystkie pomieszczenia biurowe znajdują się na wysokim parterze, do którego prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – Schronisko Dla Osób Bezdomnych, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 139, 32-600 Oświęcim.
Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Dąbrowskiego.
Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek opisany alfabetem Braille’a, umożliwiający w razie potrzeby wezwanie pracownika.
Wszystkie pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.
Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.