Zaświadczenia do Programu "Czyste Powietrze"


Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadajacego na jednego członka gospodarstwa domowego, wymagane dla potrzeb złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środwiska dla mieszkańców miasta Oświęcim wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.


Bliższe informacje w tym zakresie można uzyskać bezpośrednio w dziale Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych MOPS w Oświęcimiu przy ul. Partyzantów 1.

Obsługa stron:

Poniedziałek 1100- 1400

Wtorek 1200 - 1700

Środa - DZIEŃ WEWNĘTRZNY

Czwartek 1100- 1400

Piątek 700- 1100

Kontakt CZYSTE POWIETRZE:

tel. 033/844 71 91 do 92

fax. 033/844 71 97