INFORMACJA
dotycząca wniosków o świadczenie wychowawcze (SW 500+)

Począwszy od miesiąca stycznia 2022r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (SW500+) należy składać do ZUS.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej ZUS pod adresem www.zus.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświecimiu zajmuje się realizacją świadczeń wychowawczych dla mieszkańców miasta Oświęcim z wniosków o w/w świadczenie złożonych w terminie do 31.12.2021r., w tym ich wypłatą do dnia 31.05.2022r.